Rekisterinpitäjä

Levypyörä Oy
Kouvolantie 185, 15560 Nastola

Yhteyshenkilö: Kaj Lindström

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kuuluvia asiakastietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tarjotun palvelun tuottamiseen. Rekisteriin kuuluvia muita henkilötietoja käytetään työnhakuun liittyvissä toiminnoissa.

Rekisterin sisältö

Rekisterissä säilytetään asiakkaiden yhteystietoja sekä nimi- ja osoitetietoja jotka ovat välttämättömiä tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa sekä asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa.

Työnhakuun liittyvää sisältöä käytetään ainoastaan rekrytoinnissa ja se säilytetään 6kk rekisteriin kirjaamisen alkupäivästä lähtien.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden omat yhteydenotot. Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Asiakassuhde syntyy, kun asiakas lähettää tarjouspyynnön, tilaa tuotteita tai antaa muussa yhteydessä (vastaus markkinointikampanjaan, kilpailu- tai äänestysvastaus tai muu vastaava) yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla.

Asiakkaan tai asiakkaan edustajan nimi- ja osoitetietoja sekä puhelinnumeroita voidaan päivittää puhelinyhtiöiden rekistereistä sekä asiakkaan omilta verkkosivuilta. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomais- tai vastaaville tahoille väärinkäytös- tai rikosasioissa.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tietoja käsittelevät järjestelmät ovat salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietojen käsittelyoikeus on rajattu niille henkilöille, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua EU:n tietosuoja-asetuksessa turvattuihin oikeuksiinsa lähettämällä tarkistuspyyntö kirjallisena rekisterinpitäjälle.

Evästeet

Sivuilla käytetään evästeitä. Evästeiden avulla pystytään parantamaan sivujen sisältöä ja tarjoamaan asiakkaille yksilöityjä sisältöjä. Kävijäanalytiikkaan käytetään Google Analytics -järjestelmää.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.